Τρίτη, Ιανουάριος 26, 2021
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της Π.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με Αρ. πρ. 2.4/12314/10-12-2020, ΑΔΑ: 902Μ46ΜΤΛΗ, «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»  και κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων των υποψηφίων από τα ΕΠΑ.Λ. ανακοινώνουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων. Μαθητεία.rar

Η ανάρτηση των τελικών πινάκων κατάταξης θα γίνει την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020.

Θέμα:   Ανακοινοποίηση του πίνακα στο Παράρτημα Ι της ειδικής πρόσκλησης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Ανακοινοποιείται στο ορθό η αριθ. πρωτ. 169863/E4/15-12-2020 (ΑΔΑ: 63ΟΩ46ΜΤΛΗ-Ξ3Β) ειδική πρόσκληση μόνο ως προς τον πίνακα που αποτελεί το Παράρτημα Ι: Ομάδες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα,  στη σειρά με α/α 1234 (Α/θμια_1404) αφαιρείται το κενό ΠΕ23 το οποίο προστίθεται στη σειρά με α/α 1235 (Α/θμια_1405) και ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής: Παράρτημα Ι.docx