ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης σήμερα 16 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή που διορίστηκε με την 130549/Θ2/29-09-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων  και προέβη στην επιλογή αναπληρώτριας εκπαιδευτικού τουρκικής φιλολογίας για το Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης.

--
--