Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις σχολικές μονάδες τοποθέτησης της ΔΠΕ Ξάνθης.

ΕΒΠ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.xls

--
--