Δευτέρα, Ιανουάριος 18, 2021
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

330 Ανακοινωσεις
201 | 2021-01-01 10:31:39 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 12894Δ| ΑΔΑ : 9Ω8Λ46ΜΤΛΗ-ΟΤΞ|
86 | 2021-01-01 10:28:59 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 12894Γ| ΑΔΑ : Ψ4ΧΦ46ΜΤΛΗ-3ΟΦ|
110 | 2021-01-01 10:26:47 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 12894Β| ΑΔΑ : Ψ1Ν446ΜΤΛΗ-ΤΟΛ|
97 | 2021-01-01 10:23:56 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 12894A| ΑΔΑ : 6ΔΟΜ46ΜΤΛΗ-Λ7Τ|
60 | 2020-12-29 07:38:02 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 12853| ΑΔΑ : Ω6ΖΝ46ΜΤΛΗ|
103 | 2020-12-23 13:07:37 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
92 | 2020-12-22 10:40:17 | | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
79 | 2020-12-22 10:35:02 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 12684| ΑΔΑ : ΩΑ5Η46ΜΤΛΗ-ΣΓ8|
105 | 2020-12-17 07:33:33 | | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
93 | 2020-12-16 08:19:49 | | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : 63ΟΩ46ΜΤΛΗ-Ξ3Β|