Πέμπτη, Οκτώβριος 22, 2020
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

299 Ανακοινωσεις
232 | 2020-05-27 14:35:20 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4875| ΑΔΑ : --|
264 | 2020-05-27 14:31:27 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4868| ΑΔΑ : --|
247 | 2020-05-27 05:29:46 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4859| ΑΔΑ : 6ΜΙΗ46ΜΤΛΗ-ΡΘΙ|
231 | 2020-05-26 16:26:22 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4827| ΑΔΑ : --|
259 | 2020-05-26 16:23:47 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4826| ΑΔΑ : --|
217 | 2020-05-25 08:37:58 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4753| ΑΔΑ : --|
234 | 2020-05-22 08:04:52 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4739| ΑΔΑ : 6ΜΒ346ΜΤΛΗ-8ΥΠ|
231 | 2020-05-22 06:10:42 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4733| ΑΔΑ : ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ|
190 | 2020-05-22 04:33:28 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4760| ΑΔΑ : ΩΦΣΧ46ΜΤΛΗ-6Α5|
231 | 2020-05-21 06:27:10 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4697| ΑΔΑ : 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ|