Τρίτη, Αύγουστος 03, 2021
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

391 Ανακοινωσεις
689 | 2020-08-25 09:24:35 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7728| ΑΔΑ : --|
513 | 2020-08-25 09:22:12 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7724| ΑΔΑ : --|
551 | 2020-08-24 11:06:07 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
565 | 2020-08-24 11:05:17 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
504 | 2020-08-24 11:04:29 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
437 | 2020-08-24 08:05:00 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7645| ΑΔΑ : ΩΞΣΞ46ΜΤΛΗ-ΩΜΔ|
569 | 2020-08-20 10:50:48 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7575| ΑΔΑ : --|
525 | 2020-08-19 11:14:48 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7558| ΑΔΑ : --|
541 | 2020-08-19 11:13:21 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7557| ΑΔΑ : --|
511 | 2020-08-19 11:11:47 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7556| ΑΔΑ : --|