Τρίτη, Αύγουστος 03, 2021
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

391 Ανακοινωσεις
597 | 2020-06-19 06:37:56 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
582 | 2020-06-12 09:41:04 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
530 | 2020-06-11 11:07:37 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5524| ΑΔΑ : --|
572 | 2020-06-11 09:17:27 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
588 | 2020-06-09 09:12:02 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5395| ΑΔΑ : Ω9ΖΓ46ΜΤΛΗ-Ε3Ι|
593 | 2020-06-04 11:00:14 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
605 | 2020-06-03 07:22:04 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5125| ΑΔΑ : --|
574 | 2020-06-02 11:15:16 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5111| ΑΔΑ : --|
610 | 2020-06-02 09:49:20 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5088| ΑΔΑ : ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ|
543 | 2020-06-01 09:48:29 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5004| ΑΔΑ : --|