Σάββατο, Αύγουστος 15, 2020
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

235 Ανακοινωσεις
108 | 2020-05-26 16:23:47 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4826| ΑΔΑ : --|
80 | 2020-05-25 08:37:58 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4753| ΑΔΑ : --|
107 | 2020-05-22 08:04:52 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4739| ΑΔΑ : 6ΜΒ346ΜΤΛΗ-8ΥΠ|
89 | 2020-05-22 06:10:42 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4733| ΑΔΑ : ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ|
83 | 2020-05-22 04:33:28 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4760| ΑΔΑ : ΩΦΣΧ46ΜΤΛΗ-6Α5|
105 | 2020-05-21 06:27:10 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4697| ΑΔΑ : 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ|
125 | 2020-05-21 05:59:00 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
110 | 2020-05-21 04:32:43 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4684| ΑΔΑ : --|
131 | 2020-05-19 04:52:18 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4531| ΑΔΑ : --|
260 | 2020-05-19 04:41:33 | | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4588| ΑΔΑ : --|