Σάββατο, Αύγουστος 15, 2020
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

235 Ανακοινωσεις
121 | 2020-05-08 08:07:47 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4283| ΑΔΑ : --|
118 | 2020-05-08 08:04:15 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4289| ΑΔΑ : --|
123 | 2020-05-08 08:01:22 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4300| ΑΔΑ : --|
120 | 2020-05-08 07:59:14 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4304| ΑΔΑ : --|
141 | 2020-05-07 10:46:31 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4259| ΑΔΑ : ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ|
141 | 2020-05-06 11:45:00 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4197| ΑΔΑ : --|
225 | 2020-05-06 10:59:20 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4196| ΑΔΑ : --|
135 | 2020-05-06 10:57:30 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 3818| ΑΔΑ : --|
130 | 2020-05-06 10:54:57 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4197| ΑΔΑ : --|
113 | 2020-05-05 11:10:12 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|