Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Η επιλογή των επιμορφούμενων ολοκληρώθηκε και το τμήμα επιμόρφωσης των έξι ατόμων έχει συμπληρωθεί.