Text Size

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ

 

Σε συνέχεια της από 10/09/2018 ανακοίνωσης της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι:

Οι αναπληρωτές που κλήθηκαν να τοποθετήθηκαν θα πρέπει, να προετοιμάσουν και να έχουν στην κατοχή τους, τα απαιτούμενα για την πρόσληψή τους δικαιολογητικά, όπως παρατίθενται παρακάτω:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη
  • Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
  • Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ)
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
  • Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
 2. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 3. Ταυτότητα
 4. Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
 5. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
 7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (μόνο για άντρες)
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης).
 9. Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου διμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς. Σε περίπτωση που οι αναπληρωτές προσκομίσουν γνωματεύσεις από δημόσιο νοσοκομείο, γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα αυτών, ενώ στις γνωματεύσεις από ιδιώτες γιατρούς, απαιτούνται τα πρωτότυπα έγγραφα.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Οι       ανωτέρω γνωματεύσεις μπορούν να προσκομιστούν ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης εντός μιας (1) εβδομάδας.
 10. Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία της πρόσληψης ολοκληρώνεται μόνο μετά την προσκόμιση αυτών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά διενεργείται έλεγχος γνησιότητας.

Σημειώνεται ότι όσοι αναπληρωτές έχουν στην κατοχή τους βεβαίωση διενέργειας ελέγχου γνησιότητας, να την προσκομίσουν.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι βάσει του Ν.4354/2015 πρέπει να κάνετε αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας και αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων προκειμένου να γίνει η κατάταξή σας σε μισθολογικό κλιμάκιο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη είναι τα εξής:

α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

γ) Τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.

δ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:
Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

ε) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Αν. Μακεδονίας - Θράκης για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.