Πέμπτη, Ιούλιος 29, 2021
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

388 Ανακοινωσεις
137 | 2021-05-31 10:04:55 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4677| ΑΔΑ : --|
184 | 2021-05-27 18:45:07 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4578| ΑΔΑ : 6ΥΩ046ΜΤΛΗ-ΠΑΑ|
172 | 2021-05-26 10:27:30 | | Κατηγορία : esten | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
164 | 2021-05-25 09:12:30 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4481| ΑΔΑ : --|
132 | 2021-05-25 09:04:54 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4464| ΑΔΑ : --|
158 | 2021-05-21 06:51:22 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4110| ΑΔΑ : Ρ4Ε046ΜΤΛΗ-Θ6Ξ|
204 | 2021-05-20 10:56:25 | | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4274| ΑΔΑ : 9ΡΨ546ΜΤΛΗ-ΤΛΩ|
140 | 2021-05-20 10:52:47 | | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4276| ΑΔΑ : ΩΘΙ646ΜΤΛΗ-7ΥΣ|
115 | 2021-05-20 10:47:35 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
170 | 2021-05-12 15:21:10 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|