Σάββατο, Μαϊος 08, 2021
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

364 Ανακοινωσεις
428 | 2020-08-19 11:14:48 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7558| ΑΔΑ : --|
438 | 2020-08-19 11:13:21 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7557| ΑΔΑ : --|
426 | 2020-08-19 11:11:47 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7556| ΑΔΑ : --|
358 | 2020-08-18 11:05:37 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7521| ΑΔΑ : --|
414 | 2020-08-18 06:30:33 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
525 | 2020-08-17 08:44:16 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7368A| ΑΔΑ : Ψ79Π46ΜΤΛΗ-387|
402 | 2020-08-17 08:37:23 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : ΩΔΣ046ΜΤΛΗ-8ΤΣ|
327 | 2020-08-17 08:30:41 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : ΨΘΔΘ46ΜΤΛΗ-ΦΒ7|
363 | 2020-08-17 08:28:54 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : 6ΓΖΝ46ΜΤΛΗ-ΝΗΝ|
365 | 2020-08-14 07:46:39 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7461| ΑΔΑ : 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ|