Παρασκευή, Σεπτέμβριος 17, 2021
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

422 Ανακοινωσεις
77 | 2021-08-20 08:40:49 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7065| ΑΔΑ : ΩΦΧΠ46ΜΤΛΗ-Λ7Ι|
62 | 2021-08-20 05:46:53 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
41 | 2021-08-20 05:44:49 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7153| ΑΔΑ : --|
95 | 2021-08-19 09:31:19 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
130 | 2021-08-16 05:20:00 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
111 | 2021-08-13 10:31:47 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7054| ΑΔΑ : 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ|
70 | 2021-08-13 06:37:40 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7041| ΑΔΑ : 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ|
144 | 2021-08-06 10:10:02 | | Κατηγορία : Uncategorised | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
146 | 2021-08-06 09:59:37 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
97 | 2021-08-04 05:50:30 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 6818| ΑΔΑ : --|