Πέμπτη, Σεπτέμβριος 16, 2021
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

422 Ανακοινωσεις
589 | 2020-05-22 06:10:42 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4733| ΑΔΑ : ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ|
521 | 2020-05-22 04:33:28 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4760| ΑΔΑ : ΩΦΣΧ46ΜΤΛΗ-6Α5|
565 | 2020-05-21 06:27:10 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4697| ΑΔΑ : 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ|
682 | 2020-05-21 05:59:00 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
642 | 2020-05-21 04:32:43 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4684| ΑΔΑ : --|
657 | 2020-05-19 04:52:18 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4531| ΑΔΑ : --|
958 | 2020-05-19 04:41:33 | | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4588| ΑΔΑ : --|
642 | 2020-05-17 05:20:14 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4507| ΑΔΑ : --|
611 | 2020-05-15 12:16:08 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4196ΙΑ| ΑΔΑ : Ψ8Ξ946ΜΤΛΗ-8ΗΙ|
556 | 2020-05-15 08:42:45 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4494| ΑΔΑ : --|