Δευτέρα, Σεπτέμβριος 27, 2021
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

425 Ανακοινωσεις
605 | 2020-05-13 15:46:43 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4441| ΑΔΑ : --|
662 | 2020-05-13 15:42:16 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4439| ΑΔΑ : --|
617 | 2020-05-13 06:45:11 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4393| ΑΔΑ : --|
570 | 2020-05-13 06:41:47 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4398| ΑΔΑ : --|
635 | 2020-05-13 06:39:44 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4400| ΑΔΑ : --|
614 | 2020-05-13 06:36:52 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4344| ΑΔΑ : ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ|
650 | 2020-05-13 05:48:44 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4362| ΑΔΑ : --|
665 | 2020-05-13 05:46:30 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4363| ΑΔΑ : --|
604 | 2020-05-13 05:31:34 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4371| ΑΔΑ : --|
643 | 2020-05-08 08:53:16 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4287| ΑΔΑ : --|