Login Form

Παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι στη Μαθητιάδα ΑΜΘ 2017 να διαβάσουν και να τηρήσουν τους παρακάτω Κανόνες Ασφαλείας προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη τέλεση και η ασφαλής ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

Ο χώρος του Πανεπιστημίου είναι ένας ιδιαίτερος χώρος και η φύλαξή του παρουσιάζει ιδιομορφία.

Η παρουσία μεγάλου πλήθους παιδιών ταυτόχρονα με την παρουσία ενηλίκων, σε παράλληλες αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις που διέπονται όμως από τους κανόνες των σχολικών επισκέψεων, δημιουργεί επίσης μια ιδιότυπη κατάσταση που χρίζει συγκεκριμένης αντιμετώπισης. Έτσι :

ΟΙ Μ Α Θ Η Τ Ε Σ

·         Να διαπνέονται από αγωνιστικότητα και ευγενή άμιλλα, εναρμονιζόμενοι με το πνεύμα της Μαθητιάδας.

·         Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις των συνοδών – εκπαιδευτικών τους, που έχουν ενημερωθεί πρωτύτερα.

·         Να μεταφέρουν μαζί τους το απολύτως αναγκαίο, για τις ανάγκες της επίσκεψής τους, χρηματικό ποσό καθώς επίσης να αποφεύγουν να κατέχουν τιμαλφή, κινητά, tablets και γενικά πράγματα που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο κλεπτών.

·         Να αποφεύγουν τους διαπληκτισμούς και τις βωμολοχίες με άλλους αθλητές ή εμπλεκόμενους στο χώρο.

·         Να μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη και αποθήκευση των προσωπικών τους ειδών (π.χ. ασφάλιση σάκου με λουκέτο).

·         Να μην απομακρύνονται από τον χώρο διεξαγωγής των αθλημάτων και των δράσεων αλλά και τον εσωτερικό χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

·         Σε περίπτωση που αντιληφθούν κάποιο πρόβλημα να απευθυνθούν άμεσα στο συνοδό – εκπαιδευτικό τους.

 

ΟΙ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Ι  -  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι

 

·         Να φροντίσουν να φέρουν τις ατομικές διαπιστεύσεις τους, καθώς και των μαθητών τους, τις οποίες θα σφραγίσουν στην Γραμματεία Φιλοξενίας.

·         Να έχουν συνεχή έλεγχο και επίβλεψη των μαθητών που συνοδεύουν.

·         Να έχουν μαζί τους κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των μαθητών σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επικοινωνία του Υπεύθυνου Ασφαλείας με κάποιον μαθητή.

·         Να ενημερώνουν τους μαθητές για οποιαδήποτε μεταβολή του προγράμματος δράσεων της Μαθητιάδας.

·         Σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθούν άμεσα στον Υπεύθυνο Ασφαλείας.

Υπεύθυνος Ασφαλείας: Υπαστυνόμος Α’ ΝΤΟΥΡΑΣ Αθανάσιος, τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 87.80.12

 

ΟΙ Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ε Σ

 

·         Να βρίσκονται εγκαίρως στα γήπεδα και τους χώρους όπου έχουν οριστεί, με τις διαπιστεύσεις τους φορεμένες.

·         Οι επιφορτισμένοι για την ασφάλεια εθελοντές, θα φορούν ειδικό διακριτικό γιλέκο, προκειμένου να ξεχωρίζουν από τους λοιπούς εθελοντές της διοργάνωσης.

·         Να βρίσκονται σε επαφή με τους συνοδούς – εκπαιδευτικούς και να ενημερώνονται για τις νέες αφίξεις προσώπων στο χώρο ευθύνης τους.

·         Να μην επιτρέπουν την πρόσβαση στους χώρους των αθλουμένων, άλλων ατόμων.

·         Να έχουν την επίβλεψη του χώρου όπου βρίσκονται και να έχουν επισημάνει το αθλητικό υλικό που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κλοπής.

·         Σε περίπτωση έκνομης ενέργειας να ενημερώσουν άμεσα τον Υπεύθυνο Ασφαλείας.

 

ΟΙ Ο Δ Η Γ Ο Ι

 

·         Να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις πινακίδες στο χώρο.

·         Να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων αλλά και των εθελοντών, τόσο κατά τη διαδρομή προς την Πανεπιστημιούπολη όσο και εντός αυτής.

·         Να σταθμεύουν τα οχήματά τους στον οριοθετημένο χώρο που θα τους υποδεικνύεται εντός του χώρου του Πανεπιστημίου.

·         Να μεριμνούν για την απομάκρυνση τιμαλφών από τα εμφανή σημεία των οχημάτων τους.

·         Οι λεωφορειούχοι να έχουν τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα, ενημερωτική πινακίδα του Σχολείου που μεταφέρουν.

 

ΟΙ Γ Ο Ν Ε Ι Σ  -  Θ Ε Α Τ Ε Σ

 

·         Να ενθαρρύνουν και να εμψυχώνουν τους αθλητές με κόσμιο τρόπο, αποφεύγοντας ακρότητες και φανατισμό.

·         Να παραμένουν στους χώρους που τους υποδεικνύονται και επουδενί να μην εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο.

·         Να προσέχουν τα ατομικά τους αντικείμενα και να μην τα αφήνουν χωρίς επίβλεψη στο χώρο.

·         Να απευθύνονται στους εθελοντές για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους αγώνες.

·         Να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο των αγωνισμάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

·         Να τηρούν και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των εθελοντών. 

·         Να ασφαλίζουν τα οχήματά τους και να μην αφήνουν ορατά τιμαλφή στο εσωτερικό τους.

  

 

                                                                                                 Με τιμή

                                                                                                Ο Υπεύθυνος ασφαλείας

                                                                                                   ΜΑΘΗΤΙΑΔΑΣ ΑΜΘ 2017

                                                                                                     ΝΤΟΥΡΑΣ Αθανάσιος 

                                                                                                      Υπαστυνόμος Α΄