Login Form

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΩΔ 077

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΤΟΧΟΙ

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της Μαθητιάδας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2017, θα διεξαχθεί στην πόλη της Κομοτηνής το αγώνισμα της Ιππικής δεξιοτεχνίας (Ντρεσάζ), την Τετάρτη 03/05/2017 στο χώρο των εγκαταστάσεων του ΤΕΦΑΑ, με ώρα προσέλευσης συμμετεχόντων στις 13:00 π.μ.

Η ιππική δοκιμασία θα αξιολογηθεί σε δύο φάσης (προκριματική και τελική) και αποτελείται από ιππικές διαδρομές και τεχνικές βασισμένες στην επίσημη κατηγορία Ε της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, οι οποίες αξιολογούνται για την παροχή του αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Αγωνιστικής Επάρκειας (Εθνική Άδεια Ικανότητας Αθλητή/τριας).

Στο θεσμό της Μαθητιάδας, δεν υπάρχει προϋπόθεση προηγούμενης αγωνιστικής εμπειρία από τους συμμετέχοντες/ουσες και καθώς το αγώνισμα της ιππικής δεξιοτεχνίας είναι άγνωστο στους περισσότερους, θα προηγηθεί στην πρωινή πρώτη φάση της ημέρας, σεμιναριακός εκπαιδευτικός κύκλος, από επίσημο κριτή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας.

Ένα θεωρητικό μέρος (ανοιχτό και στο ευρύ κοινό) και βέβαια ένα πρακτικό μέρος για τους συμμετέχοντες (εξοικείωση με το άλογο και εμπέδωση διαδρομών). Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αγωνιστική προσπάθεια βασισμένη στη «διδακτέα υλη» (προκριματική Α΄ φάση και Τελική Β΄ φάση).

Η αθλητική διοργάνωση της Μαθητιάδας, συνδέεται έτσι άμεσα με προαγωνιστικές διαδικασίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, παρέχοντας αφενός, στους συμμετέχοντες μια υπέροχη ιππική εμπειρία και την ευκαιρία να λάβουν γνώση των επίσημων διαδικασιών των ιππικών αγωνισμάτων, αφετέρου στη χώρα μας να προσελκύσει και να αναδείξει ταλέντα και άξιους μελλοντικούς εκπροσώπους.

 Δύο σημαντικές ιππικές ενότητες θα αναπτυχτούν στο πλαίσιο της ιππικής Μαθητιάδας οι :

Α) Ελεύθερη ιππασία, η οποία και συνδέεται άμεσα με την παράδοση της ζωής στον τόπο μας.

Β) Αγωνιστική Ιππασία, η οποία βασίζεται σε διαδικασίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΠΠΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ

Τετάρτη 03/05/2017

Χώρος διεξαγωγής:  Εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ – Xώρος Ιππασίας

 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΦΟΡΑ:

 

 

 

 

Α)

 

 

 

Ελεύθερη Ιππασία

Ιππασία

1:00 – 2:30

13:00 -13:15

Θεωρία – Ιστορική Αναδρομή – Προστατευόμενες ελληνικές φυλές ίππων

Ανοιχτή στο ευρύ κοινό

13:15 -13:30

Ιπποκομία

 

 

13:30-14:30

 

 

Εξοικείωση – Ιππική Εμπειρία με το άλογο

 

Η συμμετοχή στην Ιππική εμπειρία θα καθοριστεί μετά από ανοιχτή κλήρωση μεταξύ ενδιαφερόμενων που παραβρίσκονται και πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης

 

 

 Β)

 

 

 

 

Αγωνιστική

Ιππασία

14:30 – 17:00

14:30-14:45

Θεωρία Ολυμπιακών Ιππικών Αγωνισμάτων

 

 

Ανοιχτή στο ευρύ κοινό

προεπιλεγμένοι συμμετέχοντες, ηλικίας 12-15 ετών, μετά από ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, κατά χρονική προτεραιότητα και πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης

14:45–15:00

Προσέλευση – Έλεγχος αγωνιστικών προϋποθέσεων

 

15:00-15:45

Εξοικείωση - Πρακτική Ιππικών διαδρομών

  προεπιλεγμένοι συμμετέχοντες, ηλικίας 12-15 ετών, μετά από ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, κατά χρονική προτεραιότητα και πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης

15:45-16:45

16:4 -17:00

Ιππική Αξιολόγηση

Ιππική Παρουσίαση

Απονομές

προεπιλεγμένοι συμμετέχοντες, ηλικίας 12-15 ετών, μετά από ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, κατά χρονική προτεραιότητα και πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παρακαλούμε για τη συχνή παρακολούθηση της ιστοσελίδας προκήρυξης των ιππικών δοκιμασιών, για τυχόν προεκτάσεις και διευκρινήσεις επί της διαδικασίας.

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ

  ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ

 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Δικαίωμα συμμετοχής, στο αγωνιστικό μέρος, έχουν όλα τα παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών (γυμνασίου), ενώ συμμετέχουν από κοινού αγόρια και κορίτσια.

Δεν υπάρχει η προϋπόθεση να φέρουν οι συμμετέχοντες το δικό τους άλογο, καθώς οι ίπποι όπως και οι απαραίτητοι συνοδοί τους, στην περίπτωση υποστήριξης αρχάριου συμμετέχοντα, παρέχονται από εθελοντές και εθελόντριες του τοπικού Ιππικού Ομίλου Κομοτηνής.

Βέβαια, γενική προϋπόθεση για όλους τους συμμετέχοντες/ουσες είναι η προσκόμιση τριών απαραιτήτων ενυπόγραφων βεβαιώσεων-δηλώσεων, προς στην οργανωτική ιππική επιτροπή, τόσο  με e-mail (σκαναρισμένα) στο: mail: ippikosomiloskomotinis@gmail.com όσο και κατά την προσέλευση των συμμετεχόντων (τα πρωτότυπα) την ημέρα της αγωνιστικής ιππικής δοκιμασίας, στις 1:00 μ.μ., την Τετάρτη 3/5/17.

 Συγκεκριμένα: 

1)      Ιατρική βεβαίωση ικανότητας συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες με το όνομα του παιδιού και το σχολείο του ή βεβαίωση από το σχολείο ύπαρξης Ατομικού Δελτίου Υγείας με την επισήμανση ικανότητας συμμετοχής του παιδιού σε αθλητικές δραστηριότητες.

 

2) Υπεύθυνη δήλωση (1η) του γονέα/κηδεμόνα του παιδιού, με πλήρη αναγραφή των προσωπικών του στοιχείων, όπως και στοιχείων επικοινωνίας του, στην οποία να δηλώνετε ότι:

Ως γονέας/κηδεμόνας του/της (όνομα του παιδιού και το σχολείο του) επιτρέπω, έχοντας γνώση και αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη, τη συμμετοχή του παιδί μου στην Ιππική Μαθητιάδα στην Κομοτηνή, την Τετάρτη 03/05/2017.

 

 

Η παρούσα ιππική δοκιμασία, αποτελεί μεν προσομοίωση του αγωνίσματος της Ολυμπιακής Ιππικής δεξιοτεχνίας (Ντρεσάζ), δομήθηκε όμως με στόχο κυρίως την παιδαγωγική εμπειρία των συμμετεχόντων σε αυτή και για το λόγο αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση η προγενέστερη αγωνιστική εμπειρία των συμμετεχόντων.  Ωστόσο, για λόγους  στοιχειώδους απόδοσης των βασικών ιππικών κινήσεων και προσδιορισμού του επιπέδου διδασκαλίας τους στο παιδί, βασικό ρόλο αποτελεί η προσκόμιση:

3)  Υπεύθυνης δήλωσης (2η) του γονέα/κηδεμόνας του παιδιού, στην οποία να δηλώνετε:

  Ως γονέας/κηδεμόνας του/της (όνομα του παιδιού και το σχολείο του) δηλώνω ότι: 

·         η ιππική εμπειρία του παιδιού μου είναι:

 

          καμία (δεν έχει ανέβει ποτέ σε άλογο),          

          ελάχιστη

          καλή

          πολύ καλή

 

·         Η ιππική εμπειρία του παιδιού μου αφορά την ικανότητα:

          τη στάση πάνω σε άλογο

          βηματισμό με το άλογο αλλά με τη βοήθεια συνοδού

          βηματισμό με το άλογο αυτόνομα

          τροχασμό με άλογο αλλά με συνοδό

          τροχασμό με άλογο αυτόνομα

          αυτόνομων ελιγμών με το άλογο

 

·         Η ιππική εμπειρία του παιδιού μου αποκτήθηκε από:

          ιππικό τουρισμό

          οικογενειακή παράδοση

          ιππικό σύλλογο ελεύθερης ιππασίας

          αθλητικό ιππικό σωματείο/όμιλος 

          άλλο

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

                Δεκα (10) συμμετέχοντες/ουσες θα προκαθοριστούν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για το αγώνισμα της ιππικής δεξιοτεχνίας, η οποία θα γίνει  στον ιστότοπο υποβολής δηλώσεων της Μαθητιάδας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://pdeamth.gr/mathitiada

Οι δηλώσεις συμμετοχής, θα μείνουν ανοιχτές έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των 10 ατόμων για την ιππική αγωνιστική εμπειρία. Ο ιστότοπος υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει ταυτόχρονα με ανακοίνωση για όλους τους ενδιαφερόμενους.               

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι δέκα (10) συμμετέχοντες/χουσες θα εξοικειωθούν αρχικά με το άλογο και την πρακτική διαδικασία των ιππικών διαδρομών και στη συνέχεια θα αξιολογηθεί το επίπεδο της ιππικής επάρκεια στην Α΄ προκριματική Φάση (σε 6 ιππικές διαδρομές) και στην Β΄ τελική Φάση (σε 12 ιππικές διαδρομές). 

Η επίσημη αγωνιστική ενδυμασία των 10 συμμετεχόντων περιλαμβάνει:

 

·      άσπρο παντελόνι (κατά προτίμηση τύπου κολάν),

·      άσπρο πουκάμισο,

·      μαύρο ή σκούρο μπλε σακάκι

·      άσπρη γραβάτα (για τα αγόρια) ή άσπρο φουλάρι με πιάσιμο καρφίτσας στο ύψος του λαιμού (για τα κορίτσια)

·      άσπρα γάντια.

·      μαύρες μπότες ιππασία ή εναλλακτικά μαύρα παπούτσια με πρόσθετες περικνημίδες για προστασία,

·      στην περίπτωση μακριών μαλλιών, πρέπει να είναι πιασμένα ψηλά και στις κοπέλες να υπάρχει φιλέ μαλλιών. 

 

·      προστατευτικό κράνος και προστατευτικός θώρακας, το οποίο και θα δοθεί από την επιτροπή.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες, στην περίπτωση που δεν διαθέτουν κάτι από τα παραπάνω στην επίσημη αγωνιστική ενδυμασία τους, να το αναφέρουν εγκαίρως στην οργανωτική ιππική επιτροπή, μέχρι την 21/4/2017 και με e-mail στο:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  ώστε να επιμεληθεί αναλόγως η οργανωτική επιτροπή με την προσκόμιση των απαραίτητων.

 

 Η Αγωνιστική διαδρομή περιλαμβάνει:

Οι συμμετέχοντες ιππεύοντας το άλογο θα εκτελέσουν, μετά από κλήρωση, μια προκαθορισμένη διαδρομή, εντός του αγωνιστικού χώρου, διαστάσεων πίστα αρχαρίων 40Χ20 μ., στον οποίο υπάρχουν εμφανώς τοποθετημένα τα σημεία με τους κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες A,F,B,M,C,H,E,K.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρατηρήσουν προσεκτικά την παρακάτω εικόνα και να αποτυπώσουν θεωρητικά, για την ημέρα του αγώνα, τόσο τη θέση του κάθε συμβόλου-γράμματος στον αγωνιστικό χώρο, όσο και τις εξής σειρές ιππικών διαδρομών:

 

 

H Αγωνιστική διαδρομή της Α΄ προκριματικής Φάσης περιλαμβάνει:

 

1o test

1.        

  Είσοδος από Α με βάδην ευθεία προς Χ, Χ– ακινησία Αλτ χαιρετισμός, Χ-C Κατεύθυνση ευθεία με βάδην

2.        

  C-M κατεύθυνση δεξιά περιμετρικά του στίβου Μ-B-F-A-K

3.        

  Κ-Μ διαγώνιος αλλαγή (καθώς γίνεται αλλαγή πλευράς στίβου)

4.        

  Μ-C αριστερά με βάδην, C – ακινησία Αλτ 4΄΄ και βάδην προς Η

5.        

  Η-E-K-A αριστερή ίππευση με βάδην περιμετρικά, A στροφή αριστερά προς Χ ευθεία στην κεντρική γραμμή, Χ– Αλτ ακινησία χαιρετισμός

6.        

  Έξοδος από τον στίβο με ελεύθερο βάδην

 

Οπτική αποτύπωση των αγωνιστικών διαδρομών της Α΄ Φάσης :

 

Είσοδος από Α με βάδην ευθεία προς Χ, Χ– ακινησία Αλτ χαιρετισμός, Χ-C Κατεύθυνση ευθεία με βάδην

 

 

C-M κατεύθυνση δεξιά περιμετρικά του στίβου Μ-B-F-A-K

 

Κ-Μ διαγώνιος αλλαγή (καθώς γίνεται αλλαγή πλευράς στίβου)

 

Μ-C αριστερά με βάδην

C – Αλτ ακινησία 4΄΄

και βάδην προς Η

Η-E-K-A με βάδην περιμετρικά, A στροφή αριστερά προς Χ ευθεία στην κεντρική γραμμή,

Χ– Αλτ ακινησία χαιρετισμός

 

Έξοδος από τον στίβο με ελεύθερο βάδην και ελεύθερη επιλογή κατεύθυνσης στη στροφή προς Α

 

Αγωνιστική διαδρομή της Β΄ Τελικής Φάσης, η οποία περιλαμβάνει:

2o test

1.        

Είσοδος από Α με βάδην ευθεία προς Χ, Χ– ακινησία Αλτ χαιρετισμός, Χ-C κατεύθυνση ευθεία με βάδην

2.        

C-M κατεύθυνση δεξιά περιμετρικά του στίβου Μ-B-F-A-K

3.        

Κ-Μ διαγώνιος αλλαγή (καθώς γίνεται αλλαγή πλευράς στίβου)

4.        

Μ-C αριστερά,  C – Αλτ ακινησία για 4΄΄ και βάδην προς Η

        

    ----------  οι ιππικές διαδρομές 1-4 είναι κοινές στην Α΄ και Β΄φάση  ----------

 

5.        

Η-Ε-Κ αριστερή ίππευση με εδραίο τροχάδην (στην τεχνική αυτή το άλογο τροχάζει ενώ ο ιππέας βρίσκεται πάνω στη σέλα ακoλουθώντας την κίνηση του ίππου)

6.        

Κ-Α-F βάδην, F-H διαγώνιος αλλαγή, με ελεύθερο βάδην και ελευθέρα ηνία (στην τεχνική αυτή χαλαρώνουμε τα ηνία ώστε ο τράχηλος του ίππου να χαλαρώσει προς τα κάτω)

7.        

Η,  παίρνω τα ηνία – δεξιά ίππευση Η-C-M με βάδην

8.        

Μ-Β-F  εδραίο τροχάδην

9.        

F-A με βάδην, Α-Β-C εκτέλεση Σερπαντίνας δύο τόξων με βάδην (στην τεχνική αυτή από το Α  εκτελείται δεξιό ημικύκλιο Α-X και από το Χ γίνεται αλλαγή σε αριστερό ημικύκλιο Β-C), C-H βάδην

10.    

Η-Ε-Κ ανακουφιστικό τροχάδην (στην τεχνική αυτή ο ιππέας κινείται πάνω- κάτω στη σέλα ακολουθώντας το ρυθμό του ίππου, έτσι βρίσκεται στον αέρα κάθε φορά που ο ίππος πατάει το εσωτερικό του πόδι)

11.    

Κ Βάδην , Κ-Α στροφή αριστερά, Α-Χ ευθεία στην κεντρική γραμμή, Χ- ακινησία Αλτ χαιρετισμός

12.    

Έξοδος από τον στίβο με ελεύθερο βάδην

 Οπτική αποτύπωση των αγωνιστικών διαδρομών της Β΄ Φάσης :

 

 

Είσοδος από Α με βάδην ευθεία προς Χ, Χ– ακινησία Αλτ χαιρετισμός, Χ-C Κατεύθυνση ευθεία με βάδην

 

C-M κατεύθυνση δεξιά περιμετρικά του στίβου Μ-B-F-A-K

 Κ-Μ διαγώνιος αλλαγή (καθώς γίνεται αλλαγή πλευράς στίβου)

 

Μ-C αριστερά με βάδην

C – Αλτ ακινησία 4΄΄

και βάδην προς Η

 

 

Η-Ε-Κ με εδραίο τροχάδην (στην τεχνική το άλογο τροχάζει, ενώ ο ιππέας βρίσκεται πάνω στη σέλα ακλουθώντας την κίνηση του ίππου)

 

Κ-Α-F βάδην, F-H διαγώνιος αλλαγή, με ελεύθερο βάδην και ελευθέρα ηνία (στην τεχνική χαλαρώνουμε τα ηνία, ώστε ο τράχηλος του ίππου να χαλαρώσει προς τα κάτω)

 

Η,  παίρνω τα ηνία – δεξιά ίππευση Η-C-M με βάδην

 

Μ-Β-F  εδραίο τροχάδην

 

F-A με βάδην,

 Α-Β-C εκτέλεση σερπαντίνας δύο τόξων με βάδην (στην τεχνική αυτή από το Α  εκτελείται δεξιό ημικύκλιο Α-X και από το Χ γίνεται αλλαγή σε αριστερό ημικύκλιο Β-C),

C-H βάδην

 

Η-Ε-Κ ανακουφιστικό τροχάδην (τεχνική όπου ο ιππέας κινείται πάνω- κάτω στη σέλα ακολουθώντας το ρυθμό του ίππου)

 

Κ-Α Βάδην, Α-Χ στροφή αριστερά κι ευθεία στην κεντρική γραμμή, Χ- Αλτ χαιρετισμός

 

Έξοδος από τον στίβο με ελεύθερο βάδην και επιλογή κατεύθυνσης προς Α

 

 ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  1. ΚΑΘΙΣΜΑ: ισορροπία, ευελιξία, ελαστικότητα, θέση ποδιών, ώμων, κεφαλιού, χεριών, στάση σώματος.
  2. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: εκτέλεση με ή με μερική ή με καθόλου βοήθεια, το είδος και ο χρόνος βοήθειας από τον συνοδό, ο συντονισμός βάρους, ποδιών, ινίων, αναλογία-συσχετισμός με την ποιότητα του αλόγου, η συνεργασία ιππέα - αλόγου.
  3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: επαφή, εναλλαγές, κάμψεις, αρμονία, ορθότητα- ακρίβεια των ασκήσεων της διαδρομής, οι διακριτικές κινήσεις του ιππέα και η ικανότητα ελέγχου,
  4.  ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ - ΕΥΝΒΟΥΛΗ: ώστε να  δίνετε η εντύπωση άνεσης και ακινησίας του/της ιππέα και ότι το άλογο εκτελεί από μόνο τις διαδρομές του προγράμματος.
  5.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

 

Η τελική βαθμολογία του αθλητή/ριας βγαίνει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας του συνόλου των πέντε κριτών.

 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στην ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ :

ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ 2017

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κομοτηνή, Τετάρτη 03/05/2017

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

14:45 - 15:00

Προσέλευση, έλεγχος αγωνιστικών προϋποθέσεων συμμετοχής, γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους - Διαπίστωση του επιπέδου της ιππικής εμπειρίας του παιδιού και καθορισμός κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου

15:00 - 15:15

Καθορισμός ιππικής σειράς και εξοικείωση ιππέα – αλόγου και συνοδού της προσπάθειας - Παρουσίαση Ολυμπιακών Ιππικών Αγωνισμάτων και των κριτηρίων αξιολόγησης - Αξιολόγηση Ιππικής Επάρκειας

15:15 - 15:45

Πρακτική άσκηση των παιδιών στον αγωνιστικό χώρο και στις ιππικές κινήσεις διαδρομών της Α΄ φάσης και της Β΄ φάσης –

 

15:45  - 16:45

Ιππική Παρουσίαση Αθλητών /Αθλητριών - Αγώνες

16:45 – 17:00

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Επιπέδου Ιππικής Επάρκειας και Απονομή «τυχερού πέταλου» συμμετοχής σε όλα τα παιδιά!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΙΠΠΑΣΙΑ

 

 

 

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ

  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΙΠΠΑΣΙΑ

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Στην ενότητα της Ελεύθερης Ιππασίας δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι θέλουν να γνωρίσουν τον Ίππο, τον υπέροχο αυτό σύντροφο του ανθρώπου εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Γενική προϋπόθεση για όλους τους συμμετέχοντες αποτελεί η προσκόμιση, πριν την ιππική δοκιμασία, Υπεύθυνης Δήλωσης του γονέα/κηδεμόνας του ατόμου ή και του ιδίου του ενδιαφερόμενου, με πλήρη αναγραφή των στοιχείων του, στην οποία  να δηλώνεται υπεύθυνα ότι:

έχοντας γνώση, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη της συμμετοχή  μου ή της συμμετοχής του παιδί μου: (όνομα του παιδιού), στην ιππική εμπειρία στο πλαίσιο της Μαθητιάδας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2017, στην Κομοτηνή την Τετάρτη και 3/5/2017.

Η παρούσα ιππική εμπειρία δομήθηκε με στόχο κυρίως την εκπαιδευτική εμπειρία των συμμετεχόντων και για το λόγο αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση η προγενέστερη γνώση τους στην Ελεύθερη ιππασία, όπως ούτε οι συμμετέχοντες να φέρουν δικό τους άλογο, καθώς οι ίπποι όπως και οι απαραίτητοι συνοδοί τους, στην περίπτωση υποστήριξης αρχάριου συμμετέχοντα, παρέχονται από εθελοντές και εθελόντριες του τοπικού Ιππικού και Πολιτιστικού Ομίλου Κομοτηνής ΙΠΠΟΚΟΜ.

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

Στο αρχικό θεωρητικό μέρος, ενημέρωσης πάνω στον τρόπο ανάπτυξης της Ελεύθερης Ιππασία, η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους όσους ενδιαφέρονται.

Στο πρακτικό μέρος που ακολουθεί, ο αριθμός της συμμετοχής θα καθοριστεί με ανοιχτή κλήρωση μεταξύ των παραβρισκόμενων που ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, σε αριθμό συμμετοχών τόσες όσες ο προγραμματισμένος χρόνος των 60΄μπορεί να ενσωματώσει. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Στη διαδικασία θα προηγηθεί ένα πρώτο εισαγωγικό μέρος στο οποίο θα δοθεί η βασική γνώση πάνω στο τι είναι Ελεύθερη ιππασία, ποια η φιλοσοφία της και ο τρόπος που αναπτύσσεται. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει επίδειξη ενδεικτικών τεχνικών για την ανάβαση και τον έλεγχο του ίππου .

Η ενότητα της Ελεύθερης ιππασίας θα ολοκληρωθεί με πρακτική ιππική εμπειρία σε 10 παραβρισκόμενους/νες, κατόπι ανοιχτής κλήρωσης, μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις, δύνανται κι επιθυμούν να δοκιμάσουν.

 

   ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στην ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΙΠΠΑΣΙΑ :

 

 

ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ 2017

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΙΠΠΑΣΙΑ

Κομοτηνή, Τετάρτη 3/05/2016

 

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

13:00 - 13:30

Θεωρητικό μέρος:

Φιλοσοφία και τρόπος ανάπτυξης, Επίδειξη ιππικών τεχνικών

Πρακτικό Μέρος:

 Ιππική εμπειρία στην Ελεύθερη Ιππασία

 

 

13:30 –14: 30

Εξοικείωση- Οπτική κι Απτική επαφή με το άλογο

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε για τη συχνή παρακολούθηση της ιστοσελίδας προκήρυξης των ιππικών δοκιμασιών, για τυχόν προεκτάσεις και διευκρινήσεις επί της διαδικασίας.

 

Για την Οργανωτική Ιππική Επιτροπή

Πληροφορίες - διευκρινήσεις

EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          THL 6945605036

Description: http://dmaked.pde.sch.gr/mathitiada/images/prok/ippiki2/6.png